Ćwiczymy z mamą, tatą,siostrą, bratem- na wiosennej łące!

Wiosna, wiosna! Zabawy ruchowe dla dziecka i rodzica 🙂

1.

„Rosnący kwiat” – cel: ćwiczenie ruchowe usprawniające motorykę dużą oraz kreatywność. Można podczas zabawy wykorzystać muzykę, polecam „Wiosna” Antonio Vivaldi. Dzieci zamieniają się w rosnące kwiaty – w pozycji kucznej, głowy schowane, powoli podnoszą się, rozprostowując swoje ręce i tułów, wyciągają ramiona w górę, przechodzą kilka kroków i znów wracają  do pozycji kucznej.

Zachęcam do  wykorzystania „Cztery pory roku” Vivaldiego do ekspresji i improwizacji ruchowej. Wystarczy w zależności od pory roku puścić dzieciom dany utwór i wręczyć im kolorowe chustki/szyfonowe chustki, wstążeczki lub cokolwiek innego, co będzie na przykład kojarzyło się z daną porą roku i pozwolić dzieciom działać. Zawsze przynosi to wiele radości i uśmiechu, a jak działa na kreatywność!

2.

„Pracowite mrówki” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania, cel: ćwiczenie ruchowe usprawniające motorykę dużą oraz motorykę małą. Pomoce: kartki papieru, obręcz. Dziecko ugniata z kartek papieru kulki, a następnie rozkłada je na dywanie lub na trawie. Dzieci (mrówki) chodzą na czworakach w różnych kierunkach, na hasło rodzic (np. klaśnięcie) zbierają je i zanoszą do obręczy.

3.

„Żaby” – zabawa bieżna z elementem skoku, cel: ćwiczenie ruchowe usprawniające motorykę dużą. Pomoce: tamburyno. Dziecko biega przy dźwiękach tamburyna, na przerwę w graniu – skacze jak żabki w różnych kierunkach.

4.

„Bociany” – zabawa ruchowa z elementem równowagi, cel: ćwiczenie ruchowe usprawniające motorykę dużą oraz kształtujące równowagę. Pomoc: instrument. Dziecko chodzi po pokoju  lub ogrodzie unosząc wysoko kolana, na dźwięk instrumentu staje na jednaj nodze i rozkłada w bok ręce.

5.

„Wiosenna pogoda”- cel: rytmizacja gestykulacyjna do słów, usprawnianie motoryki dużej oraz koordynacji ruchowej. Dziecko  rytmicznie powtarza słowa i wykonuje odpowiednie ruchy.

Pada deszczyk, x2 (naśladowanie gestem opadu deszczu)

wieje, wieje wiatr x2 (naśladowanie gestem wiejącego wiatru)

I błyskawica grzmot, x2(Klaśnięcie, tupnięcie nogą, uderzenie w udo)

na niebie kolorowa tęcza x2(zatoczenie kręgu rękami)

6.

„Świeci słońce – pada deszcz” – zabawa ruchowa inspirowana metodą gimnastyki twórczej Rudolfa Labana. Cel: usprawnianie motoryki dużej, koordynacji ruchowej, wyczucia ciała, płynności ruchów i przestrzeni. Dziecko może wykonać zabawę  na dywanie lub w ogrodzie. Na hasło „świeci słońce” improwizują ruchowo świecące słońce, na hasło „pada deszcz” improwizują ruchowo padający deszcz.

7.

„Omiń kałużę” – zabawa ruchowa z elementem równowagi, cel: usprawnianie motoryki dużej, koordynacji ruchowej oraz równowagi. Pomoce: kolorowe krążki lub wycięte z kolorowych kartek koła, instrument lub przedmiot wydający dźwięk. Na podłodze lub na trawie rozłożone są kolorowe krążki – kałuże. Dziecko maszeruje pomiędzy nimi w rytm wystukiwany przez rodzica. Na hasło „Kałuża!” przeskakuje przez krążki.

8.

„Biegamy za motylem” – zabawa bieżna, dla dzieci starszych, cel: usprawnianie motoryki dużej oraz kształtowanie umiejętności współpracy. Dzieci najpierw pokazują rękami ruchy fruwającego motyla. Następnie dobierają się w pary. Jedno dziecko z przodu jest fruwającym motylem, a drugie ( może być rodzic, siostra, brat) trzymając je w pasie biegnie za nim.

 

Dodatkowym utrudnieniem może być wystukiwany rytm przez rodzica – dziecko wówczas będzie także musiało  reagować na zmianę tempa, raz biec szybciej, a raz wolniej. Dla dzieci młodszych można natomiast zmodyfikować zabawę – dzieci będą wykonywały ćwiczenie samodzielnie, nie w parze.

 

kwiatki