Nowe zabawki do naszego ogrodu!

Miło nam poinformować, że dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg z środków Przeciwdziałania Alkoholizmowi nasze Przedszkole otrzymało fundusze na doposażenie ogrodu przedszkolnego w nowe urządzenia. Przedszkole realizuje Projekt: „Spacery i zabawy ruchowe sposobem na zdrowy styl życia”, jako promocja zdrowego stylu życia.  Projekt skierowany jest do dzieci i rodziców, uczęszczających do naszego przedszkola. To dla nich właśnie tworzymy warunki do wspólnych form spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych dając przy okazji miejsce do wszechstronnej aktywności.  Wybrane przez nas urządzenia i sprzęt maja uatrakcyjnić pobyt dziecka w przedszkolu, a podjęte przez nas działania sprawią, że świadomi rodzice a co za tym idzie i dzieci będą umiejętnie korzystać z czasu wolnego z dala od używek takich jak; alkohol, nikotyna, czy współczesne media. Dobrze wyposażony plac zabaw daje możliwość odreagowania negatywnych emocji. Aktywny wypoczynek wpływa korzystnie na niwelowanie stresu, zacieśnianiu więzi rodzinnych, a tym samym jest alternatywą dla niepożądanych zachowań.